ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ แสดงผลงาน ของดีไซน์เนอร์ "ที่คิดนอกกรอบ"  เพื่องานที่ดีกว่า และ คงด้วย
คุณค่าของการออกแบบแฝงไปด้วยศิลปะ มีเอกลักษณ์ สวยงาม และ ด้วยการเก็บเีกี่ยวประสบการณ์ ที่ผ่านมา
กับการพัฒนา ตัวเองอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น จึงมั่นใจได้ว่างานที่ทำจะมีคุณภาพอย่างแน่นอน ผมมีผลงาน  หลาก
หลายเป็นเครื่องการันตี การทำงานที่ผ่านมา   ผมจะเป็นดังฟันเฟืองเล็ก ๆ ที่ขับเคลื่อนธุรกิจ ของท่าน  ให้ไปสู่
ความสำเร็จได้อย่างแน่นอน "ผมอาจไมใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุด  แต่ผมจะให้สิ่งที่ดีที่สุดกับคุณ  เพื่องานที่ดีกว่า"
        บริการ ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น หน่วยงาน บริษัท ห้างร้าน เว็บส่วนตัว  ขายสินค้า
งานออกแบบ ต่าง ๆ เช่่น โปสเตอร์ นามบัตร โลโก้ แผ่นพับ แผ่นโฆษณา ซึ่งมีแนวทางในการออกแบบ    และ
พัฒนาระบบให้ ทันสมัย และ เข้ากับระบบของคณ ด้วยคุณภาพ และ ความรักในสิ่งที่ทำและจะทำในสิ่งที่รักให้
ดีที่สุด  "และในขณะเดียวกันจะขอร่วมสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่ และ ร่วมเผยแพร่ต่อไป"
 
 
KW-GRAPHICSTYLE
PROFILE SKILL
Name:                            Age:
[ Goal ]                             24
Skill:
Graphic InteractiveDesign Website
Flash,Illustrator,Photoshop,CSS
Poster,Banner,Flash Floating AD
Advertising, Logo, Name card.
Location:                       Gender:
Bangkok Thailand.           Male
Average Price(Baht/page):
N/A
Email:++ msn:
lela.go@hotmail.com
 
Phone: